67942770431006-kopiowanie

OGLĄDAJ

Słowo głoszone przez nauczycieli słowa wiary.